Gümrükleme Hizmeti Yapan Firmalar

Gümrükleme Hizmeti Yapan Firmalar

Lojistik faaliyetlerin en önemli adımlarından biri de hizmetleridir. Gümrükleme işlemleri, ülkemizin gümrük bölgesine giren veya bu bölgeden çıkacak olan mal ve ya taşıtların gümrük kuralları çerçevesinde yapmaları zorunlu olan işlemlerin bütününe verilen addır. Kısacası, mallara gümrükte uygulanacak işlemlerin hepsine “gümrükleme işlemleri” adı verilir. Bu işlem zor olduğu için ülkemizde bu işlemler için bir sektör ortaya çıkmıştır. Bu sektörde Gümrükleme Hizmeti Yapan Firmaları ortaya çıkartmıştır.

Gümrükleme Hizmeti Yapan Firmalar

Yapan Firmalar

Gümrükleme Hizmeti Yapan Firmalar ne iş yaparlar?

Gümrük işlemlerini; başkasının adına ve hesabına hareket eden firmaların kendi temsilcileri ile kendi adına ancak başkasının hesabına hareket eden dolaylı temsilciler yani gümrükleme firmalarının temsilcileri takip edip sonuçlandırabilirler. Gümrükleme firmalarının temsilcileri gümrükleme işlemlerini gerçekleştirirken çeşitli hizmetler sunarlar. Transit taşımacılık yapan kişiler hariç olmak üzere, söz konusu temsilci ülkemiz gümrük sınırları içerisinde bulunmalıdır. , ve işletmeleri ile nakliye yapan firma temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit olan faaliyetlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilir. Doğrudan temsilciler, kanuni olarak firmayı temsile yetkili kişiler olabileceği gibi firmanın yetkilendirdiği çalışanlar da olabilir. Gümrükleme hizmeti yapan firmalar ise, kendilerine verilmiş vekâletnameyi gümrük idarelerine ibraz ederek gümrük işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu sayede firmalarınızda bir personel görevlendirmek yerine daha ucuza bu işi profesyonellere hallettirebilirsiniz.

Gümrükleme hizmetleri neleri kapsar?

Gümrükleme hizmetlerini, gümrükleme hizmeti yapan firmalar sunar. Gümrükleme işlemlerini gerçekleştirebilmesi için bu firmalara gerekli izinler verildikten sonra, bu firmalar kendi adlarına hareket ederek kendilerine bu görevi veren kişi hesabına gümrük idarelerinde hareket ederler. Yaptıkları işler şöyle sıralanabilir; gümrük beyannamesi verilmesi öncesinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespiti, eşyanın tabi tutulacağı gümrük rejimine göre prosedür ve vergi belirlenmesi, alınması gereken izin varsa bunların başvuru ve takibi (TAREKS Başvuruları gibi), elleçleme, küşat, danışmanlık,  gümrük beyannamesinin verilmesi, gerektiğinde eşyanın muayenesi, numune alınması, laboratuvar tespitine gönderilmesi için takip, eşyanın gümrük idaresinden teslim alınması, eşyanın yurtdışına gönderilmesi işlemlerinin tamamlanması gibi pek çok gümrük işlemi gerçekleştirirler. Kısacası mallarınız gümrüğe geldiğinde gümrükten çıkıp size teslim edilinceye kadar bütün işlemleri bu firmalar yaparlar.

Daha Fazla
İçerik

×