Konşimento Nedir?

Konşimento Nedir?

Özellikle dünyasında sıkça kullanılan bir kelime olan Konşimento, Latincede ”bilgi, fikir“ anlamına gelen “cognosciménto” kelimesinden Türkçe 'ye geçmiştir. Lojistik faaliyetler açısından bakıldığında ise taşıma senedi olarak söylenebilecek olan konşimento, üzerinde yükleyici, alıcı, ihbar ve merci bilgileri başta olmak üzere söz konusu ticari işlemle ilgili her türlü bilginin yer aldığı kıymetli evraklara verilen isimdir. Malların yükleme anından varış noktasına kadar taşınmasına için bir sözleşme olarak görülen bu evrak, yüklemenin tamamlanmasının ardından firması tarafından ihracatçı firmaya gönderilir.

Konşimento Belgesinde Yazması Gereken Unsurlar Nelerdir?

Konşimento belgesi taşıma için bir sözleşme niteliğindedir bu sebeple üzerinde bu işlem ile ilgili kesin bilgiler yer almalıdır. Bu bilgiler şunlardır:

  1. Düzenleyen kişinin imzası
  2. Taşıyanın adı, soyadı veya ticaret unvanı
  • Taşınan ticari malın ölçüsü, markası, cinsi ve özelliklerine ait bilgiler
  1. Düzenlenme tarihi ve yeri
  2. Kaç nüsha olarak düzenlendiği
  3. Navlun ödeme bilgisi
  • Yükleme ve varış bilgisi

Konşimento Belgesi Türleri Nelerdir?

Üç çeşit konşimento'nun varlığından söz edebiliriz. Bunlar nama düzenlenen konşimento, emre düzenlenen konşimento ve hamiline düzenlenen konşimento'dur.

  • Nama Düzenlenen Konşimento

Firma unvanına ya da kişiye “emre” veya “emrine” olmayan konşimento çeşitleri nama düzenlene konşimentolar olarak adlandırılabilirler. Bu konşimentonun devredilmesi, bedeli alınmak suretiyle bile olsa üçüncü şahıslara verilmesi söz konusu olamaz.

  • Emre Düzenlenen Konşimento

Ticari olarak devredile bilinen konşimento çeşitleri ise emre düzenlenen konşimentolar olarak sınıflandırılırlar. “Consignee”  kısmına sadece “emre” “to order” yazılarak belirtilen bu konşimentolar cirolanarak başkasına verilebilir.

  • Hamiline Konşimento

lojistik alanında “bearer bill of loading” olarak bilinen bu konşimento türü isteyen firmanın talep etmesi üzerine hazırlanır. Karşılıklı güvene dayalı anlaşmanın yapıldığı bir konşimento sözleşmesi türüdür. Örnek verecek olursak, bir holdinge ait iki farklı ticari firma arasında gerçekleşen faaliyetlerde konşimento hazırlanmasına gerek olmayabilir. Fakat karşılıklı güvene dayalı olması sebebiyle, ticari güvenlik talepleri göz önüne alındığı ve ön planda olduğu durumlarda yine konşimento düzenlenmesi gerekebilir. Bu sebeple düzenlenen bu gibi konşimento belgelerine hamiline konşimento denilir.

Daha Fazla
İçerik

×